– Målet er at vi skal fange opp elever med vansker så tidlig som mulig

I fire år har de jobbet for at dyslektikerne skal få et så likt utgangspunkt som alle andre. Namsos barneskole er en av få dysleksivennlige skoler i Norge.

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE: Spesialpedagogikk-koordinator Trude Grindberg (til venstre) og assisterende rektor Merete Adde Strandskog ved Namsos barneskole, jobber på en av totalt 67 dysleksivennlige skolene i landet.  Foto: Tor Martin Årseth

NAMDALSAVISA

I skolegården løper barna innenfor markerte områder. Friminuttene er oppdelt i ulike soner, slik at klassene ikke kan oppholde seg på samme områder som de andre.