Denne høytidelige seremonien skjedde i 1939

NAMDALSAVISA