Får 4,7 millioner kroner til å styrke det psykiske helsetilbudet

Namsos kommune styrker satsinga på psykisk helsehjelp etter at tre prosjekter har fått bevilget millionstøtte.

FÅR MIDLER: Bevilgninger på til sammen 4,7 millioner kroner gjør det mulig å iverksette og fortsette prosjekter som skal gi innbyggerne i Namsos kommune et bedre psykisk helsetilbud. Fra venstre: Frode Båtnes, avdelingsleder for mestringsenheten for psykisk helse og rus, Trude Torvin, klinisk sosionom, Elin Sivertsen, prosjektleder for Rask psykisk helsehjelp og Geir Hanslien, sykepleier og sinnemestringsterapeut.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nylig har det blitt bevilget til sammen 4,7 millioner kroner til tre prosjekter relatert til psykisk helse i Namsos kommune. Rask psykisk helsehjelp har fått en million kroner, og det samme har blitt gitt til sinnemestringskurs. Den største summen på 2,7 millioner har blitt bevilget til videreføring av et FACT-team.