900 innbyggere håper på mer penger til trafikkfarlig strekning

– Nå er det Hovikbergas tur

Fylkesrådmannen foreslår utbedringer for 4,4 millioner kroner på begge sider av Hovikberga, men den farligste strekninga er ikke med i forslaget.

TUNNEL: Skolebussjåfør Pål Hoddø (til venstre) mener den eneste brukbare løsninga er å legge vegen i tunnel forbi Hovikberga. SVs Torgeir Strøm mener tiltakspakke i etappe én må økes og at en fullstendig utbygging må komme i neste etappe.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Denne vegen er faktisk barnas skoleveg og arbeidsplassen min. Slik saken nå er lagt fram så er hovedproblemet på strekninga ikke en del av forslaget og det er skuffende, sier Pål Hoddø som kjører skolebarn fram og tilbake langs Hovikberga 190 skoledager i året.