Prosjekter i Overhalla bør prioriteres

100 millioner til flom-forebygging

Regjeringa bevilger 100 millioner kroner til flomforebygging, og fylkeskommunen søker om 9,6 millioner kroner til prosjekter i Overhalla kommune og ber om at disse prioriteres.

STADIG VEKK: Fv. 17 ved Vassbotna har vært oversvømt flere ganger, som for eksempel i januar i år. Løsningen på problemet er å heve vegen.  

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: NVE har bedt flomutsatte kommuner i Trøndelag forberede seg på mulig flom. Samtidig går kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) ut med at regjeringa styrker forebyggingsarbeidet mot flom- og skredskader med inntil 100 millioner kroner.