Lederskifte i idrettskretsen

Tore Rømo takker for seg som leder for Trøndelag idrettskrets på tinget i juni.

GÅR AV: Tore Rømo går av som leder for Trøndelag Idrettskrets på tinget i juni. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er i første rekke stor arbeidsbelastning i hans sivile jobb som er årsak til at han velger å gå av.