3,9 millioner i prosjektstøtte til kulturformål

46 kulturformål i Trøndelag er innstilt til å få prosjektstøtte på totalt 3,9 millioner kroner for 2020, deriblant fem prosjekter i Namdalen.

Prosjektstøtte: Hovedutvalg for kultur har innstilt på at musikalen «Ørnerovet» skal få 40.000 kroner i prosjektstøtte. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ved søknadsfrist 1. april 2020 mottok fylkeskommunen 73 søknader om prosjektstøtte på kulturtilskuddordningen.