Klage på steinbrudd

NAMDALSAVISA

Fylkesmannen i Trøndelag har pålagt Nærøysund Kraftbetong AS å oversende meldeskjema for Stakkskardet steinbrudd nord for Rørvik. Virksomheten må oversende støv- og støyrapporter dersom disse foreligger, eventuelt må virksomheten oversende bekreftelse på oppstart av målinger/beregninger av støv og støy.