Ikke mer penger til fylkesvegen i Hovikberga

Gikk inn for den billigste løsninga

Fylkespolitikerne i Hovedutvalg veg var kun villig til å bruke overskuddet fra Namdalsprosjektet på omkring 4,4 millioner kroner på utbedringer i Hovikberga.

Hovedutvalg veg gikk inn for å bruke overskuddet etter bomringen på 4,4 millioner kroner til delvise utbedringer på strekninga Oterdalen – Hovika på Otterøya i Namsos kommune.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg synes det er veldig skuffende at ikke flertallet var villig til å bruke ti millioner kroner ekstra – sett opp mot hva et tap av et menneskeliv i trafikken koster samfunnet – slik at vi kan minske risikoen for tap av menneskeliv betydelig, sier Hanne Lise Fahsing i Rødt.