Terje Tranaas har fått nytt toppverv – vil samle bransjen for å få større politisk gjennomslagskraft

Gjennom sitt nye verv i Festivalnettverk Trøndelag vil Namsos-musikeren jobbe hardt for at kulturnæringa skal få bedre kår, og starter jobben med å kartlegge næringas økonomiske betydning i Trøndelag.

MOTIVERT FOR NY JOBB: Terje Tranaas er fersk styreleder i Festivalnettverk Trøndelag, og vil jobbe for å synliggjøre kulturnæringas viktige rolle i fylket og sørge for at både festivaler og leverandører kommer seg helberget gjennom koronakrisa. – Vi må sørge for at hele verdikjeden er der når festivalene skal opp igjen, sier han.  Foto: Tor Martin Årseth

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nylig ble Terje Tranaas valgt som ny styreleder i Festivalnettverk Trøndelag, en organisasjon bestående av 36 trønderske festivaler. Nettverket jobber med kompetanseutvikling, bedring av rammevilkår og synliggjøring av festivalene i regionen.