Reguleringsplan for gang- og sykkelveg over Marøya på høring

Trafikkfelle nær løsning

Den etterlengtede gang- og sykkelvegen over Marøya nærmer seg en løsning.
NAMDALSAVISA

RØRVIK: Trøndelag fylkeskommune har nå sendt reguleringsplanen for fylkesveg 770 mellom Marøya og Sjøhaugen ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 10. juli.