Befaring på smal fylkesveg mellom Breksillan og Lund

Ingen løfter om oppgradering

Fylkesveg 769 mellom Breksillan og Lund er mange steder smal, har dårlig dekke og svake kanter. Nå har fylkets vegdirektør vært på kjøretur langs vegen. Hun skjønner frustrasjonen over dårlig veg, men kan ikke love noen penger.

TESTET VEGEN: Med kommunestyrerepresentant Svein Storø (Ap) som guide var vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune, Eva Solvi invitert av ordfører Arnhild Holstad på en kjøretur på fylkesveg 769 for å oppleve vegstrekninga Namsos kommune mener har stort behov for oppgradering.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det har vært veldig nyttig, og jeg har ingen problemer med å se at deler av fylkesveg 769 oppleves som utfordrende, det er punkter her som absolutt har behov for utbedringer, sier vegdirektør Eva Solvi i Trøndelag fylkeskommune.