Ny detaljregulering av Gullholmstanda friområde

Vil tilpasse plan til virkeligheten

I stedet for å håndheve dagens reguleringsplan og behandle dispensasjonssøknader, ber Fylkesmannen Namsos kommune tilpasse reguleringsplanen for Gullholmstranda til å stemme med virkeligheten.

REGULERING: Namsos kommune starter omregulering av Gullholmstranda hyttefelt/friområde for å tilpasse planen bedre med dagens virkelighet.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Hensikten med reguleringsarbeidet er omregulering av gjeldende plan (godkjent 24.04.2003), slik at den stemmer overens med dagens bruk av området, står det i planforslaget til ny detaljregulering av Gullholmstranda friområde i Namsos som er lagt ut til høring.