Mener vernebestemmelsene virker mot sin hensikt

Fiskerne i området rundt Borgan og Frelsøy opplever at fuglene har forsvunnet, på tross av strenge vernetiltak. De mener tiltakene kan ha hatt motsatt effekt.

FIKK SI SIN MENING: Statssekretæren fikk høre fra både lokalpolitikere og fastboende hva de synes om vernetiltakene. Fra venstre: Dag Roar Oppdal, statssektretær Maren Hersleth Holsen, Roger Johansen, Harald Hansen, André Skjelstad, Bjørn Ola Holm, Ole Morten Fjukstad og Roy Ottesen.  Foto: Sunniva Eldegard Sæternes

NAMDALSAVISA

VIKNA: I 1973 ble Borgan og Frelsøy i Vikna, samt tilhørende øyer, fredet. Fredningsbestemmelsene inneholder blant annet et generelt ilandstigningsforbud i perioden 1. april-31. juli.