De kunne ikke la ungdommen lide

For egen regning

Tegning: Knut Høihjelle 

NAMDALSAVISA

Det var slik før, at det var to steder en ikke skulle dra i gang en applaus. I kirka eller under et kommunestyremøte.

Noen framskritt er av de bedre, som under kommunestyremøtet i Overhalla denne uka. 20 stemmeberettigede lokalpolitikere lot det stå til og applauderte Gunhild Løkken da hun gikk av talerstolen.

Hvorfor?

Hun er prosjektleder for «Ung i Overhalla». Et toårig prosjekt kommunen har dratt i gang med et klart mål om å kunne bidra til at ungdommer i 13-19-årsalderen kan få et bedre innhold i livet.

Overhallingene fikk seg et støkk, gjennom den nasjonale Ungdata-undersøkelsen i 2017 da de nakne fakta kom på bordet. Nesten 30 prosent av ungdommene i bygda slet. Det gjorde inntrykk at 28 prosent følte seg ensomme.

Plutselig var kommunen av de beste og verst i landet på en gang.

For Overhalla har i en årrekke scoret høyt på nasjonale målinger hvordan de har organisert sin eldreomsorg på. Sammen med Høylandet har de vært foregangskommuner.

Så hadde det skjedd noe med ungdommen – de hadde fått levd sitt eget liv med skolegang og de tradisjonelle og gode tilbudene på fritida innenfor musikk og idrett. Det var ikke nok.

Hver tredje ungdom hadde det ikke bra. Etter en sunn tenkepause bestemte overhallingene seg. Her måtte det settes inn tiltak og her måtte det løftes i flokk.

«Ung i Overhalla-prosjektet» så dagens lys, og havnet i fanget til enhetsleder Siri Hongseth for kultur og samfunn. Så kunne det fort å ha stoppet opp litt der – at hun måtte omprioritere og finne midler slik at en kunne starte arbeidet med å forbedre den psykiske helsa til ungdommen. Det slapp hun, for det ble avsatt penger til å lyse ut en prosjektstilling.

Som innflytter måtte Gunhild Løkken i vinter gjøre seg kjent med nye kolleger, lag og foreninger, og ikke minst dem det gjelder, ungdommen. Er det noen hun lytter til, så er det dem.

Allerede nå begynner de å høste frukter i sommerheten av arbeidet. Noe har skjedd.

Løkken kunne presentere ferske tall fra Ungdata. Mange viktige funn, men det viktigste var nok at de har halvert prosentandelen av ungdommene som har følt seg ensomme.

En kan bare forestille seg hvor godt det må være for dem som nå kan krysse av de ikke lenger er ensom, at de aller fleste har en nær og fortrolig venn å forholde seg til.

Det må inspirere Løkken og hele kommuneapparatet. For alle etater er involvert på en eller annen måte, også politikerne.

Nå er det tidlig i prosjekt- perioden, men det er grunn til å ha forhåpninger. For voksne har skjønt hva som er oppskriften for å kunne lykkes.

Forskning og avhandlinger er viktig, men man er nødt til å involvere seg i ungdommens tanker og la dem få legge føringene. Spille på samme banehalvdel.

Derfor ble det arrangert en Fortnite-turnering i mai. Det er slike små og enkle drypp som frisker opp, og de har gjennomført en kick off-samling.

Det er mange veger fra Overhalla til Rom, men det er viktig å prøve ut stikkvegene og se hvor de fører. Det skal bli spennende å se hvor dette ender.

Det er tøft, ubehagelig og lett å kunne skylde på storsamfunnet når en får ubehagelige sannheter i statistikker.

Overhallingene har tatt valget. De tar i bruk nye verktøy og i larmen lytter de på dem som skal bygge framtida.

De fortjener stor applaus.