Korona satte en stopper for den tradisjonelle lesefesten – nå får skolestarterne et magisk alternativ

Trylleshow og forfatterbesøk står på menyen når årets skolestartere skal være med på digital lesefest.

LESEFEST: Det blir ingen felles lesefest for skolestarterne i år, men nå har folkebibliotekene gått sammen om en digital utgave som alle barnehagene i Midtre og Indre Namdal får være med på. Fra venstre: Brit Randi Sæther Pedersen, virksomhetsleder for innbyggertorg og frivillighet i Namsos kommune, Gro Seltveit, biblioteksjef ved Flatanger folkebibliotek, Trond Arve Andresen, sekretær i Namsos kommune, Torunn Sollie, biblioteksjef ved Horisonten bibliotek og kultursenter, Arnfinn Helland, sekretær i Namsos kommune og Tone Laugen, biblioteksjef ved Namsos folkebibliotek avd. Jøa.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Bibliotekene i Midtre Namdal samarbeider nå om å lage en storslått digital lesefest for skolestarterne. Tidligere år har de blitt invitert til lesefest i Namsos folkebibliotek, men på grunn av korona ble det ikke mulig å gjennomføre dette i år.