Gress- og lyngbrann i Namdalseid slokket

Selvantennelse fra strømførende kabel kan ha startet gress-/lyngbrannen i Namdalseid, mener politiet. Nå advarer brannvesenet mot økt fare for skogbrann.

Slokking: Her driver brannmannskaper med slokking etter gress- og skogbrannen i Namdalseid mandag. I forgrunnen: Innsatsleder Nikolay Vatne i brannvesenet.  Foto: Bastian Øien Alstad

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Politiet meldte om gress-/lyngbrann i Tinglemsvegen i Namdalseid klokka 15.57 mandag.