Stor skogbrannfare: –  Du er selv ansvarlig

Sprengvarme, tørke og friske vindkast betyr farevarsel for skogbrannfare over hele Trøndelag. Mandag var det nært å gå skikkelig galt da skogbrann-alarmen gikk på Namdalseid. Brannsjefen i Nærøysund ber folk vise hensyn.

Vet ikke brannårsak: Mandag oppsto det en gressbran på Namdalseid.   Foto: Bastian Øien Alstad.

NAMDALSAVISA

RØRVIK: /NAMDALSEID: Mandag ettermiddag oppsto det en gress- og lyngbrann i Tinglemsvegen i Namdalseid. Brannvesenet rykket ut til stedet og fikk ganske raskt slukket brannen. Samtidig kunne de også fastslå at det var knusktørt i bakken, godt over 25 grader i lufta og friske vindkast på stedet.