Korona skaper store utfordringer for forsamlingshus. I løpet av sommeren kan det bli kroken på døra for Solvoll

En fra før presset økonomisk situasjon ble ytterligere forverret da alle arrangement ble avlyst i vinter og vår. Nå trengs både midler og frivillige til å redde Solvoll.

KREVENDE SITUASJON: Koronakrisa har ført til en utfordrende situasjon for Solvoll ungdomshus og styret i UL Framsteg. Leder for ungdomslaget Eli Johanne Haugan og styremedlemmene Jan Erik Engen, Helen Ebbesen, Ariel Whalen og Silje Therese Eriksen håper nå både på økonomisk støtte og at flere vil være med som frivillige.  Foto: Tor Martin Årseth

NAMDALSAVISA

HUNN: Tradisjonsrike Solvoll ungdomshus på Skage er blant dem som nå går tøffe tider i vente på grunn av koronapandemien. Huset er stort og det koster mye å drive det. Dagens styre har sittet i snart tre år, og forteller at det har vært marginal drift i mange år. Så kom korona og gjorde en krevende situasjon enda verre.