Om Frode Bjørus leirskoleinnspill

Når et enstemmig kommunestyre likevel ikke ba om å få utredet Brakstad som leirskolested, så var det først og fremst fordi de folkevalgte mente at det er naturlig å vurdere de aktuelle byggene kommunen eier først, skriver gruppeleder i Arbeiderpartiet, Grete Oksdøl Lervik og ordfører Arnhild Holstad i et svar til Frode Bjøru.  Foto: Namsos kommune / Ole Morten Melgård

NAMDALSAVISA

Dagen før forslaget om å utrede Salsnes skole som mulig leirskole skulle behandles i formannskapet, mottok vi og flere andre politikere en e-post fra Frode Bjøru der han lanserte Brakstad Hamn som område for leirskole i Namsos kommune. Her ba han om at formannskapet ville åpne for å utrede flere alternativer for leirskole.

Forslaget ble diskutert i gruppemøtet som Ap, SV, Rødt, MDG og KrF hadde den samme kvelden henvendelsen kom. Og det ble tatt med i debatten både i formannskapet og i kommunestyret.

Når et enstemmig kommunestyre likevel ikke ba om å få utredet Brakstad som leirskolested, så var det først og fremst fordi de folkevalgte mente at det er naturlig å vurdere de aktuelle byggene kommunen eier først. Den nye kommunen har nemlig mye bygningsmasse. Altfor mye. Kartleggingen av denne er allerede i gang, og det vil bli fulgt opp av vurderinger av hva som bør selges og hva som bør beholdes - til hvilket bruk.

Men nå gjaldt det leirskole. Skisseprosjektet som ble vedtatt av kommunestyret skal se på muligheten for ny leirskole i de gamle skolelokalene på Salsnes, samt vurdere bruk eller avhending av de to leirstedene Kjelvika og Langvassmoen. Så snart skisseprosjektet er gjennomført, vil kommunestyret få saken til ny behandling.

Først da blir det klart om det blir Salsnes eller en av kommunens nåværende to leirskoler i eget eie det bør satses videre på. Eller kanskje viser skisseprosjektet at vi heller bør bygge nytt eller leie av private? Eller kanskje blir konklusjonen at vi ikke skal ha en egen leirskole? At det blir foreslått å kjøpe leirskoleopphold av andre kommuner? Det gjenstår det å se.

Uansett mener vi det er riktig først å se på egne aktuelle bygninger. Med bedre kunnskap om disse vil kommunestyret lettere kunne bedømme hvilket leirskolevalg det er best å ta for så vel elevene våre som kommunens økonomi.

Til Bjørus sleivspark om kommunens slagord «Sammen skaper vi muligheter», har vi egentlig ikke lyst til å kommentere mer enn at vi ser det som akkurat det - et sleivspark. Men siden han tok i bruk et par av Olav Duuns utmerkede sitater, «Nye ting må ha lov til å skje dei og» og «Ingen ting stikk så kvast som odden av ein ny tanke»: Leirskole på Salsnes skole ER en ny tanke og VIL eventuelt være en ny ting.