For tre år siden lå Overhalla på mobbetoppen – nå er kommunen langt under snittet

I 2017 svarte hele 16 prosent av ungdomsskoleelevene i Overhalla at de ble mobbet på skolen. Årets resultat: Fire prosent.

STERK FORBEDRING: Overhalla kommune lå langt over landsgjennomsnittet av i prosentandelen elever som ble mobbet i 2017. Tre år senere er situasjonen en helt annen, men enhetsleder for kultur, Siri Hongseth (til venstre) fagsjef oppvekst, Grete Moe og prosjektleder Gunhild Løkken for Ung i Overhalla har ikke tenkt å slakke ned på det forebyggende arbeidet av den grunn.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Det er svært gledelige tall, men det er viktig at disse resultatene ikke blir en sovepute i det videre arbeidet, sier Siri Hongseth, som er enhetsleder for kultur i Overhalla kommune.