Samfunnhuset – en debatt om verdivalg

Anne Cecilie Holm startet facebookgruppa «Bevar Samfunnshuset i Namsos» – som i løpet av noen få uker har fått 842 medlemmer. Hun mener anbefalinga om å rive er fattet på alt for tynt grunnlag.

VERDIFULLT: Anne Cecilie Holm mener Samfunnshuset representerer viktige arkitektoniske og kulturhistoriske verdier fra gjenreisinga etter krigen og derfor bør bevares for framtidige generasjoner.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Tanken bak var å få i gang diskusjoner og få fram meninger fordi det har vært snakket nesten utelukkende om tekniske detaljer og ingenting om innhold, sier Anne Cecilie Holm.