Utslitt eller bevaringsverdig

Som kontorer er det uegnet per i dag. De ansatte skal flyttes ut. Som samfunnshus har det ikke lenger den funksjonen det hadde da det ble bygd. Men hvor bra eller dårlig er huset.

UTSLITT: På kontoret til kommunalsjef Roger Johansen er et av vinduene tettet med tape for å hundre trekk om vinteren. Kommunen flytter nå ut alle ansatte. I løpet av høsten skal kommunestyret gjøre et veivalg. rive eller rehabilitere.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Huset er i svært dårlig forfatning og vi kan ikke utsette dette lenger. Uansett hva politikerne velger vil det koste mye penger og derfor har vi forsøkt å få fram det som handler om forutsigbarhet og økonomisk risiko.