Bru til Jøa kan bli langt billigere med nye krav

Anbefaler 25 meter seilingshøyde

Kystverket har konkludert med at seilingshøyden under ei framtidig bru til Jøa kan senkes fra tidligere anbefalte 40 meter og ned til 25 meter fri høyde. Noe som åpner for å se på tekniske og økonomiske løsninger på nytt.

SENKER KRAVET: Tidligere har det ligget krav om 40 meter fri høyde under ei bru til Jøa. Nå har Kystverket senket anfalinga med 15 meter til 25 meter fri høyde. Bildet viser en av mange mulige løsninger som har vært skissert.   Foto: FOTOMONTASJE: Multiconsult AS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er veldig interessant at Kystverket nå åpner for betydelig lavere seilingshøyde. Sammenlignet med de tidligere brualternativene som er utredet med en seilingshøyde på rundt 40 meter, håper jeg det kan få betydning for blant annet kostnader i et bruprosjekt, sier ordfører Arnhild Holstad.