Kommunalsjef helse og velferd, Gørhill Skogseth Andreassen i Namsos:

– Utfordrende dersom ny smittesituasjon oppstår

Koronapandemien har så langt ikke satt helsesektoren lokalt under press. Men ved utgangen av april hadde de overskredet budsjettene med tre millioner kroner i Namsos.

FERIEAVVIKLING: Kommunalsjef helse og velferd i Namsos kommune, Gørhill Skogseth Andreassen, har kontroll foran ferieavviklinga i helsesektoren. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har hatt merkostnader siden 12. mars, og disse vil fortsette å løpe så lenge vi er i en beredskapssituasjon i forhold til korona, sier kommunalsjef helse og velferd i Namsos kommune, Gørhill Skogseth Andreassen til NA.