Forsterker og flomsikrer vegen

Veidekke forsterker og utfører flomvernsarbeider på fylkesveg 7040 i Overhalla.

FLOMVERNSARBEID: Fylkesveg 7040 er hevet 50-60 centimeter som en del av et flomvernsarbeid på Sørsida i Overhalla.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: I ei ukes tid har arbeidene pågått. Fra krysset ved Ranem bru har Veidekke forsterket og løftet vegen i en kilometer i retning Grong og i 1,2 kilometer i retning Namsos på fylkesveg 7040.