Unikt kommunalt nasjonalparksamarbeid på tvers

For første gang har alle kommunene rundt en nasjonalpark samlet seg om felles strategi for hvordan besøkende skal møtes.

OMVISNING PÅ YSTERIET: I tillegg til å servere mat tok osteprodusent Carlos Helguera styret i Børgefjell nasjonalpark med på ei omvisning i ysteriet. Blant annet fikk de møte Gammel Erik. Osten som Elvekanten ysteri har vunnet flere internasjonale priser for. Fra venstre: Nasjonalparkforvalter Tore Tødås, ordføere i Grane Ellen Schjølberg, ordfører Stian BRekkvassmo i fra Namsskogan, varaordfører Bodil Haukø fra Røyrvik. Carlos, Algot Jåma fra reindrifta og ordfører Harald Lie fra Hattfjelldal.  Foto: Birger Aarmo

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Nasjonalparken Børgefjell ligger i kommunene Røyrvik, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal. Nå har alle disse fått status som nasjonalparkkommune, og alle samarbeider om en felles strategi for hvordan de skal både utnytte statusen og hvordan de skal møte besøkende.