MNA utvider i Grong Næringspark – nytt og moderne avfallsanlegg

Midtre Namdal avfallsselskap, MNA, er etablert i Grong næringspark i dag. Men de sliter med lite areal og trafikkork.

MER INDUSTRIAREAL: Det er stadig bruk for mer næringsareal i Grong, og nå skal kommunen i gang med opparbeiding av et 26 dekar stort området i tilknytning til Grong næringspark. Mandag var kommunaldirektør Bjørn Ståle Aalberg og kommunalsjef Stig Moum på ei lita befaring på området. 

NAMDALSAVISA

BERGSMO: – Vi ser at de dagene anlegget til MNA tar i mot publikumn så skaper det delvis trafikk-kork i deler av industriområdet og det er til hinder for drifta til flere av de andre bedriftene. I tillegg har MNA i dag behov for ei oppgradering og modernisering av anlegget sitt i Grong, sier kommunalsjef Stig Moum.