Eiendomsoverdragelser i Namdalen

NAMDALSAVISA

Bindal

Rødlibakken 8 (Gnr 24, bnr 20) er solgt for kr 620.000 fra Odrunn Alise Nygård til Magne Pedersen