NA mener

Nærpolitiet vi ikke ser

«Fire år etter kan vi si at vi tok feil»

NAMDALSAVISA

Da innholdet i nærpolitireformen ble presentert i 2016, var NA en av mange som stilte seg positiv. Intensjon var et nærpoliti som var operativt, synlig og tilgjengelig og som hadde kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Det var lovnaden.

Det var et bredt politisk flertall på Stortinget for politireformen og politiledere klappet den fram. Lokalt i Namdalen kunne en vise til at det var store fordeler ved å samle politimannskapene i store deler av Ytre Namdal på Kolvereid.

Fire år etter kan vi si at vi tok feil. Vi har forståelse for at store nasjonale reformer tar tid å gjennomføre, men hvis det ikke følger med økonomisk rammevilkår i stil med de politiske forventningene, er man nærmest dømt til å mislykkes. Lovnaden om desentralisering av ressurser ble til en storstilt sentralisering til de største byene i landet.

Leder Per Olav Tyldum i Trøndelag Sp slår fast i NA at politireformen har blitt ei ulykke for Distrikt-Norge. Store politidistrikt målt i areal og spredd befolkning, som Namdalen, har blitt skadelidende. Det har blitt færre stillinger og politiets tilgjengelighet i nærmiljøet er rensket bort. Det er beklagelig – politiet var en søyle i kommunene.

«Politiet har gjennomført en omfattende strukturendring de siste årene. Politiet fortjener derfor arbeidsro i organisasjonen», skrev Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i NA.

Lettere omskrevet er det vel mer rett å si at regjeringa ikke vil ha mer kritikk og ha arbeidsro. Selvkritikk finner en ikke i den gården selv når både forskning og undersøkelser kan vise til reformen har sviktet i forhold til intensjonene.

Foran neste valg vil organiseringa av politiet bli et viktig tema. Politiarbeid utføres på en rekke områder i alt fra tradisjonelle trafikkontroller til å operere i den digitale verden. Etaten må tilpasse seg endringene i samfunnet og være i forkant for å hindre kriminalitet.

En ting ligger likevel fast uansett samfunnsendringer. Innbyggerne har like stort behov for politi rundt seg og trygghet i hverdagen – uansett om det er på bygda eller i en by.