Ny E6 ut på anbud – håper på byggestart så fort som mulig

Statens vegvesen lyser ut anbudskonkurranse på delparsellene Fjerdingen-Grøndalselv og Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger på prosjektet ny E6.

OPPSTART I HØST: Det er satt av 470 millioner kroner til prosjektet, og en startbevilgning på 20 millioner kroner i statsbudsjettet for inneværende år. 

NAMDALSAVISA

GRONG/NAMSSKOGAN: Det haster mest med å utbedre E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende bruer. Kontrakten omfatter bygging av ny bjelkebru over Fjerdingelva på cirka 55 meter, samt ny kulvert over Litlåa på cirka 18 meter. I prosjektet inngår det også å rive den gamle brua og eksisterende kulvert samt oppgradering på tilstøtende veg.