Pharmaq utvider aktiviteten på Spillum

Pharmaqs lager på Spillum ble høsten 2019 utvidet til å også omfatte etikettering og pakking av vaksiner. Nå søker de også godkjenning fra tyrkiske myndigheter.

FLYTTET ENHET: Koronaepidemien tvang fram at pakkeenheten på Pharmaq ble flyttet til deres eksterne lager på Sundeterminalen. Bildet er fra deres lokaler på Skogmo i Overhalla.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

OVERHALLA/SPILLUM: På grunn av økt produksjon investerte Pharmaq Overhalla i 2019 i et eksternt lager på Sundeterminalen på Spillum. Brexit har ført til at etikettering og pakking av produkter til middelhavsområdet nå er overført fra Pharmaq UK til Pharmaq Overhalla. Lokalene på Skogmo i Overhalla har lenge vært for små – både for lagring av råvarer og ferdigprodukt, og for selve pakkingen av vaksiner – og fra desember 2019 fikk de myndighetenes tillatelse til også å etikettere og pakke vaksiner på Spillum.