NA ble med skadefellingslaget på jakt

Kyrre og Torgeir jakter bjørn døgnet rundt

Det blir funnet stadig flere sauekadaver tatt av bjørn i området Harran-Strompedalen. Men fortsatt har ikke jaktlaget kommet i hælene på noen av bjørnene som er i området.

LETER KADAVER NESTEN DØGNET RUNDT: Det er stort sett folk ute i terrenget til alle døgnets tider for å lete bjørn og sauekadaver. Kyrre Helstad og Torgeir Hermanstad bruker alt de har av tilgjengelig tid på letinga. 

NAMDALSAVISA

HARRAN: – Vi har skadefelling på to bjørner. Men vi har DNA på at det er tre hannbjørner i området, og vi har egentlig tro på at det er fire. To av ungene til binna som har gått her i mange år, er en større hannbjørn som har kommet over fra Sverige – og vi tror at den siste ungen til binna også er her. Og alle har tatt sau, sier jaktleder Kyrre Helstad i skadefellingslaget.