NVE sier nei til Zephyr på å utsette fristen for idriftsetting på Innvordfjellet

NEI: NVE sier nei til usettelse av idriftsetting på Innvordfjellet. 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Zephyr søkte om utsatt frist for idriftsetting for Innvordfjellet vindkraftverk fra 31. desember 2020 til 31. desember 2023. Zephyr AS begrunner søknaden med blant annet at vilkår om hubroundersøking har gjort det praktisk umulig å gjennomføre prosjektet innen nåværende frist.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) mener kravet om hubroundersøking, slik det er utformet i denne konkrete saken, er et forhold som er utenfor Zephyrs kontroll.


Ber regjeringa undersøke vindkraftkonsesjoner – fremmer forslag på Stortinget

– Dette forslaget får konsekvenser for Innvordfjellet og Ytre Vikna 2

SV vil ha full gransking av vindkraft-planene på Innvordfjellet og Ytre Vikna 2. Årsaken er at de mener konsesjonen kan være gitt på feil eller mangelfullt grunnlag.

 

Usikkerheten knytta til om hubro hekker i planområdet og kortere tid enn fem år på realisere vindkraftverket, er argument som NVE mener bør tillegges vekt i vurderinga av søknaden om fristutsetting.

– Disse må likevel vurderes opp mot vårt brev av 27.11.2019 om å ikkje gi utsett frist for idriftsetting utover 31. desembr 2021, skriver NVE.

NVE viser i denne sammenheng også til Stortingets vedtak av 19.06.2020, der de ber om at regjeringa ikke gir utsatt frist for idriftsetting utover 31. desember 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig løyve.

Vindkraftverket er lokalisert i Flatanger og Namsos kommune.


– Formannskapet byr opp til bråk

Vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth er klar i talen etter vedtak i formannskapet tirsdag: – De ber om mer bråk, med viten og vilje.

 

Nei til Zephyr med 11 mot 4 stemmer

Med applaus fra salen som reaksjon, stemte et klart flertall i Flatanger kommunestyre mot fristforlengelse av utbygginga av vindkraft på Innvordfjellet.Har sagt opp avtale med ordføreren

Zephyr AS har sagt opp grunneieravtalen de hadde med ordfører Olav Jørgen Bjørkås i Flatanger om leie av grunn til vindkraftutbygging.

 

Rådmannen i Flatanger kommune står fast på vindkraftvedtak

Vil gi forlenget frist på Innvordfjellet

Rådmannen i Flatanger anbefaler å gi Zephyr frist til 31. desember 2023 med å sette i drift vindkraftverk på Innvordfjellet.

Forutsigbare rammer for vindkraft i Flatanger

Zephyr har utviklet Innvordfjellet vindkraftverk i 13 år med støtte fra Flatanger kommune og grunneierne.