Årets Li-martna forlenges med ei uke

Li-martnan som vi kjenner den, vil ikke bli gjennomført i år. Likevel blir uke 30 fylt med diverse arrangement, både i Nordli og Sørli.

Bildet er fra fjorårets Li-martna.  

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Vanligvis foregår Li-martnan den siste helga i juli, men i år har vi fordelt arrangementene utover hele uka for å spre folket.