– Som å lete etter nåla i høystakken

Etter funn av et kadaver i Harran i natt, fikk jakthund ferten av slagbjørnen, som hoppet i elva og stakk av gårde.

LETER KADAVER NESTEN DØGNET RUNDT: Det er stort sett folk ute i terrenget til alle døgnets tider for å lete bjørn og sauekadaver. Kyrre Helstad og Torgeir Hermanstad bruker alt de har av tilgjengelig tid på leitinga. 

NAMDALSAVISA

HARRAN: Det forteller Kjetil Hermanstad i det lokale skadefellingslaget.