Beklager, båten skulle ha ventet

Svar på innlegg
NAMDALSAVISA


Ingvill Bjørnstad Åberg skriver 9. juli om kollektivtilbudet i Ytre Namdal og korrespondansen fra buss til hurtigbåtruta Namsos - Rørvik - Leka på kaia i Namsos.


Samstemt samferdsel etter sammenslåinga?

Samstemt samferdsel etter sammenslåinga?

Ingvill rakk ikke hurtigbåten, nå refser hun AtB for ansvarsfraskrivesle og dårlig ruteplanleging.


Først av alt - vi har full forståelse for at det du beskriver er irriterende, og det er ikke i tråd med slik kollektivtilbudet skal gjennomføres. Vi vil også understreke at vi selvsagt ønsker å drive et godt kollektivtilbud for reisende i Ytre Namdal, og ellers i Trøndelag.

Det du opplevde er rett og slett en svikt – en feil fra vår bussoperatør sin side. Det er lagt opp til fem minutters overgangstid når linje 680 Levanger - Steinkjer - Namsos ankommer hurtigbåtkaia i Namsos. I tillegg skal båten vente i inntil ti minutter hvis bussen er for sen. Det er da bussjåføren, med hjelp fra egen trafikkledelse, som skal sørge for at båten kontaktes og varsles om dette.


Åpner for full kapasitet på hurtigbåtene

Sammen med lokale helsemyndigheter har AtB blitt enige om å innføre full passasjerkapasitet på alle hurtigbåtsamband i Trøndelag.


Hvis bussen er mer enn ti minutter for sen og båten må dra fra kai, for å ikke skape store følgeforsinkelser for mange andre, skal det settes opp alternativ transport tilpasset de destinasjonene de reisende har. Ut over dette gjelder vår reisegaranti. Den samlede reisetiden er selvsagt viktig for kollektivtilbudets attraktivitet.

Vi mener at 15 minutters samlet tilleggstid for strekningen Steinkjer – Namsos er tilstrekkelig. Vi setter også inn tiltak om toget til Steinkjer er forsinket og bussen får en forsinket avgang. Derfor er det varslingsplikt mellom togselskapet og AtB når forsinkelser oppstår.


Kollektivtilbudet ble dårligere enn de trodde – AtB lover å lytte til innbyggerne

For to minutters tidsbesparelse og økt komfort for de som reiser langt, er tilbudet drastisk redusert for innbyggerne i Vellamelen. Tilbringertjenesten de trodde skulle komme lever ikke opp til forventningene.


Vi har sjekket det konkrete tilfellet du viser til. Både varslingen til båten og tilbudet om alternativ transport sviktet denne dagen, og den svikten er allerede fulgt opp fra AtB overfor bussoperatøren. Vi beklager sterkt at du har opplevd dette og forsikrer om at det ikke er slik det skal fungere. Vi setter pris på å få beskjed om feil til vårt kundesenter, slik at vi kan få tatt tak i det.

Siden 2018 har vi jobbet for at korrespondansen mellom buss og tog på Steinkjer, og mellom hurtigbåt og buss i Namsos, skal fungere godt. Vi følger fortsatt med på det og vil gjøre ytterligere justeringer om det er nødvendig. Vi opplever få henvendelser om akkurat dette nå.


Etterlyser universell utforming på hurtigbåten: – Det er helt uholdbart

Karin Johansen fra Rørvik fikk seg en ubehagelig opplevelse da hun skulle ta hurtigbåten til Namsos. Da hun kom til kaia, oppdaget hun at det var nesten umulig for henne og rullestolen å komme seg om bord.


Vi har hittil i år registrert sju tilfeller hvor bussen har vært mer enn 15 minutter forsinket fra eller til Namsos hurtigbåtkai. I tilfellene der bussen er forsinket fra Namsos, er det fordi den har ventet på hurtigbåten som har ligget etter ruta. I de tilfellene der bussen har vært forsinket til Namsos, er årsakene til forsinkelsene trafikkuhell eller sykdom blant passasjerer.

Det er en svært liten av andel av avgangene som er mer enn 15 minutter forsinket. Det viser at overgangen til hurtigbåten stort sett fungerer som forutsatt og at reisende ikke må vente lenge i Namsos for å komme seg videre. De gangene det ikke fungerer, skal det ordnes alternativ transport.


Refser AtB for dårligere tilbud med hurtigbåt

Tilbudet på hurtigbåtsambandet Leka-Rørvik-Jøa-Namsos har blitt så dårlig at Frp-politiker Terje Settenøy mistenker AtB ønsker en styrt avvikling av sambandet.


AtB skal daglig, gjennom våre operatører og våre kundesystemer, levere et godt og forutsigbart kollektivtilbud i Trøndelag. Når det oppstår avvik skal kunden være trygg på at vi gjør vårt ytterste for at kunden får gjennomført reisen – med minst mulig ulempe. Det skal alltid settes opp alternativ transport i henhold til transportvedtektene og dersom vi ikke er i stand til det, skal kunden få refundert sine utlegg.