Det fiskes bra tross koronakrisen

Hittil i år er det fisket mer laks i Namsen enn gjennomsnittet

Da laksesesongen i Namsen startet var det mye tvil rundt koronakrisen og antallet fiskere. Men mange nordmenn i elva og mye vann har gjort at fangstene likevel er bra så langt.

NAMSEN LEVERER: Så langt i sesongen er det tatt opp 4828 laks i Namsen, og det tilsvarer 19136 kilo.   Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

OVERHALLA/GRONG: Så langt i 2020 er det tatt 4.828 laks i Namsenvassdraget. Det tilsvarer 19.136 kilo prima fisk, og dette er over gjennomsnittet for de siste sju årene, som er 17.476 kilo.

Årets sesong, målt i antall laks er dermed på tredjeplass i rangeringen over de sju siste årene. 2020 ligger litt bak 2019 som var en veldig bra sesong og mye bak 2017, som til slutt endte på 35.109 kilo laks.

Gjennomsnittstørrelsen på laksen er i år så langt på 3,96 kilo. Det er nesten helt på gjennomsnittet for de siste sju årene.

Mye vann

– Sesongen startet med mye vann i Namsen. For noen vald er det en fordel, og for andre ikke. Så det er vel en forskjell på de forskjellige valdene der noen ligger over gjennomsnittet og noen under. Men jeg har det inntrykket at det har jevnet seg ut og at det fiskes bra i alle deler av elva nå, sier leder i Namsenvassdraget Elveierlag, Ola Seem.

I tillegg rapporteres det om at fiskerne ser mye fisk.

– Det er gledelig. Det lover godt for resten av sesongen, sier han.

Mindre fisketrykk

– På grunn av koronakrisa var det mange avbestillinger på mange vald tidlig i sesongen fra bedrifter og utlendinger. I noen grad er disse erstattet av nordmenn, men inntrykket så lagt er at det har vært færre fiskere i Namsen så langt i år enn det bruker å være. Mindre fisketrykk enn tidligere år skulle tilsi at sesongen så langt har vært enda litt bedre enn tallene viser. Men her er det mye som spiller inn så det er vanskelig å si eksakt, sier Seem.

Nå begynner imidlertid telefonene å ringe.

– Etter at det ble åpnet opp litt mer for tilreisende fra utlandet har mange av de som mistet fiske tidligere i sommer begynt å ringe. Om det vil kompensere for alle de som måtte avbestille fisket tidligere er for tidlig å si.

Styret i elveierlaget skal nå sette seg ned og evaluere sesongen så langt.

– Vi er pålagt å ha en runde der vi går i gjennom sesongen for å se om det er behov for å gjøre endringer på fiskereglene.

Selv om det har vært en utfordrende sesong så lang, ser Seem mange lyspunkter.

– Bra med fisk, færre fiskere og heldigvis ikke noen rapporterte pukkellaks så langt, får være ei grei oppsummering, sier han.


Innrapportert laks pr. 13. juli forskjellige år

År AntallKiloGjennomsnittsvekt
20143619113353,13
20154283187084,37
20163886151423,90
20175506243504,42
20183106136424,39
20195044200223,97
20204828191363,96