NA mener:

Krafta i vannkraft

NAMDALSAVISA

I forrige uke fulgte NVE opp vedtakene fra Flatanger- og Namsos kommunestyrer om å ikke gi Zephyr AS forlenget frist for utbygginga av vindkraft på Innvordfjellet. Beslutninga høstet naturligvis lettelse blant vindkraftmotstandere, men siste ord i denne saken er ikke sagt.

Vindkraftmotstanderne har jobbet godt og synliggjort hvilke store negative konsekvenser vindkraftutbygging har i urørt natur i hele landet og hvordan den samiske kulturen blir truet. De har også påpekt at det ligger store muligheter i å utnytte dagens vannkraftverk bedre.

Produksjonen i eksisterende vannkraftverk kan økes med mellom 11 og 15 prosent uten store naturinngrep. Årsaken til at dette ikke skjer ligger i skatteregimet. Det er mer lønnsomt å investere i vindkraft i stedet. Vannkraft skattlegges gjennom grunnrente med 59 prosent. Vindkraft er pålagt ordinær selskapsskatt på 22 prosent.

Det er 1655 store og små vannkraftverk rundt om i Norge. Disse kraftverkene forsyner oss med 93 prosent av elektrisiteten som produseres her til lands. Problemet er at turbiner, generatorer og det andre maskineriet er gammelt, og årsaken til det ligger i politiske føringer.

Det er bred politisk enighet om at epoken for storstilt utbygging av ny vannkraft er forbi. De urørte fossene og vassdragene skal forbli urørte. Da må en utnytte potensialet som ligger i å oppgradere eksisterende vannkraftverk. NTE’s utvidelse og oppgradering som pågår i Nedre Fiskumfoss i milliardklassen er eksemplarisk.

Espen Barth Eide (Ap) lover nye takter og vil gjennom et flertall sørge for å endre skatteregimet i høst. Ap, Sp, SV og Frp er enige om å ta grep som gjør det mer lønnsomt å investere i oppgradering av vannkraftverk. Da må i tilfelle regjeringa overkjøres av stortingsflertallet. Grepet ligger hovedsakelig i å øke friinntekten før skatt, altså ikke gå løs på selve grunnrenta i beskatninga. Barth Eide går samtidig inn for å øke skatten på vindkraft.

Skal vi møte klimaendringene gjennom det grønne skiftet er ren strøm fra vannkraft utvilsomt rette vegen å gå i lang tid framover. Vi må få mer elektrisitet ut av hver dråpe vann som allerede renner gjennom våre kraftverk.