Fylkesmannen: Riktig behandling ville ha reddet kvinnen og barnet

Tilsynsrapporten konkluderer med at den gravide kvinnen og barnet hennes som døde på Sykehuset Namsos 21. mars, ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

FIKK IKKE FORSVARLIG HELSEHJELP: Helse Nord-Trøndelag varslet selv Trøndelag politidistrikt og Statens helsetilsyn etter det uventede dødsfallet på Sykehuset Namsos. Helsetilsynet sendte så saken tilbake til Fylkeslegen, som har konkludert med at kvinnen som døde ikke fikk forsvarlig helsehjelp.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det skriver Helse Nord-Trøndelag i en pressemelding.

Kvinnen hadde vært innlagt ved sykehuset flere ganger forut den tragiske hendelsen. I tilsynsrapporten konkluderer fylkeslegen med at sykehuset burde ha kunnet stilt riktig diagnose tidligere, og gjennom kirurgisk behandling unngått utfallet i saken.

– Fylkesmannen finner at det foreligger brudd på forsvarlighetskravet i spesialhelsetjenesteloven. I forbindelse med flere undersøkelsen av kvinnen mens hun var innlagt, burde vi ha oppdaget hva som feilte pasienten og sørget for å gjennomføre nødvendig undersøkelse og operasjon som ville ha reddet kvinnen og barnets liv, sier fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag.


Fylkesmannen konkluderte med at dattera ikke fikk forsvarlig helsehjelp på sykehuset: – Dette må aldri skje igjen

Fylkesmannen har konkludert med at kvinnen og barnet som døde 21. mars på Sykehuset Namsos ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Konklusjonen var som forventet, mener mor Siv Heimstad.

 

Gravide Iselin (25) ble utskrevet fra sykehuset tre ganger de siste fire dagene før hun og barnet døde på operasjonsbordet

Siv og Torgrim Heimstad mener at Sykehuset Namsos ikke ga dattera forsvarlig helsehjelp – og har skylda for at hun døde.Mor og barnet i magen døde på Sykehuset Namsos 21. mars

Døde på operasjonsbordet

Politiet opplyser at den vordende mora i 20-åra og babyen i magen som døde på Sykehuset Namsos 21. mars, mistet livet under en hasteoperasjon.

 

Fylkeslegens tilsynsrapport ble ferdigstilt rett før helgen, og mottatt av helseforetaket 10. juli. Sykehusets personell som var involvert i saken ble orientert om konklusjonene mandag.

Fylkesmannen ber om en tilbakemelding fra sykehuset om hvilke kvalitetsforbedringstiltak som er gjennomført eller planlagt i etterkant av denne saken, og er spesielt interessert i eventuelle rutiner som gjelder gravide pasiender med uavklarte magesmerter, og som tidligere har vært operert med gastisk bypass.

Helse Nord-Trøndelag har frist til å komme med sin tilbakemelding innen 10. september.