– Det er et sykdomstegn når det er flere byråkrater enn leger på norske sykehus

– Helsebyråkratiet trenger en kraftig slankekur, sier Elin Agdestein – som vil jobbe for å fjerne dagens helseforetaksmodell.

VIL FJERNE HELSEBYRÅKRATI: Stortingsrepresentant for Høyre, Elin Agdestein, går hardt ut mot det hun mener er et unødvendig pengesluk i norsk helsevesen. – De regionale helseforetakene er et unødvendig byråkratisk nivå, som bør avvikles for å frigjøre ressurser til pasientbehandling, sier hun.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Høyre-politikeren mener tida er overmoden for at regjeringa må sette søkelyset på de regionale helseforetakene – og sier til NA at hun vil jobbe for å få inn ny organisering av de norske sykehusene i stortingsvalgsprogrammet til Høyre, som skal vedtas til våren.