Ansetter fire nye politibetjenter i Namdalen: – Skal levere bedre der vi kanskje er for svake i dag

– Dette er både gledelig og nødvendig, sier Svenn Ingar Viken, enhetsleder i Namdalen og fungerende leder for Innherred.

TALLET PÅ TUR OPP: Politistasjonsjef i Namsos og enhetsleder i Namdalen, Svenn Ingar Viken, er glad for at tallet på ansatte er på tur opp etter å ha mistet både politistillinger og sivile stillinger de siste årene.   Foto: Ellen Homstad

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Den betydelige økninga i antall ansatte er forankret i den nye politimeldinga regjeringa nylig har kommet med. Der står det blant annet at ambisjonen er å ha to politibetjenter per tusende innbygger.