Gledelige nye Nav-tall: Mange tilbake i full jobb i Namdalen

Antall delvis ledige har i Namdalen, i likhet med resten av landet, hatt en kraftig nedgang den siste måneden. Tall for hele fyl ketviser 30 prosent nedgang i delvis arbeidsledige i Trøndelag fra juni til juli.

FORSKJELLER: Nav-leder Marthe Mosand Viken er bekymret for at det kan ta lang tid for enkelte grupper å komme tilbake i jobb.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Ledigheten synker mest innenfor reiseliv og transport, men dette er også den bransjen som har det høyeste antallet ledige, sier leder Nav Midtre Namdal, Marthe Mosand Viken.