Fakta om bjørn

NAMDALSAVISA

148 bjørner i Norge

  • Stortinget har bestemt at det skal fødes 13 ungekull i Norge hvert år. Rovdata har beregnet at det ble født sju bjørnekull i 2019.
  • Bjørnekullene beregnes ut fra DNA-analyser av ekskrementer og hår.

  • I 2019 viste DNA-analyser at det var minst 148 bjørner i Norge. (57 hunner og 91 hanner).

– Det er svært vanskelig å registrere bjørnunger ute i naturen. Binnene forlater hiet seint om våren med ungene, ofte etter at snøen er borte. Det kan også være vanskelig å avgjøre hvilket år ungene er født, står det å lese på Miljødirektoratets heimeside.

Videre skriver direktoratet:

–Fordi det er vanskelig å registrere alle bjørnene, trenger vi en systematisk innsamling gjennom flere år for å få god oversikt over bjørnebestanden i Norge.

  • I dag felles bjørn gjennom lisens- og skadefelling. Målet er å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein.
  • Lisensfelling er det viktigste tiltaket for å regulere bjørnebestanden i områder hvor det er fastsatt at vi ikke skal ha årlige ungekull av bjørn. Det vil si at det åpnes for felling av et bestemt antall bjørner.
  • I slike områder vil også terskelen for skadefelling av enkelte bjørner som tar sau eller rein, være lav.

Kilde: Miljøstatus/Miljødirektoratet