NAMDALSEID: Det pågår nemlig asfaltarbeid på Fv 17 ved Hanemo, sør for Korsen ved Namdalseid, i Namsos kommune.

Ett kjørefelt er stengt, og det er manuell dirigering på stedet. Det kan derfor forekomme noe kø og venting.

Statens vegvesen melder at arbeidet vil pågå alle hverdager i tidsperioden 06.00 og 18.00 fram til fredag 9. juni.

Også på Fv. 17 ved Barstad i Namsos er ett kjørefelt stengt på grunn av vegarbeid. Trafikken her dirigeres ved bruk av lysregulering. Ifølge vegvesenet vil også dette arbeidet pågå fram til 9. juni.