TRONDHEIM: 5. februar 2021 vedtok styret i AtB at Taxi Midt-Norge, TrønderTaxi og Vy Buss AS får tildelt kontraktene for fleksibel transport i Trøndelag fra august 2021. Transporttilbudet vil være med å utfylle rutetilbudet med buss.

I tillegg er det tilpasset både regionbyer og distrikt, med servicetransport i lokalmiljøet og tilbringertransport for å knytte folk til det rutegående kollektivnettet med buss eller tog.

Fleksibel transport betyr at kundene selv forhåndsbestiller en tur fra A til B basert på sitt reisebehov. Det er ikke knyttet opp mot faste rutetider eller faste ruter, men innenfor bestemte soner og åpningstider.Bestillingen skjer via bestillingsløsning i app, men kan også bestilles pr telefon.

Fleksibel transport blir en viktig del av det totale kollektivtilbudet fra høsten 2021.

Tilbudet er delt i 11 kontrakter:

  • Taxi Midt-Norge har vunnet fire kontrakter og skal tilby fleksibel transport i Leka, Nærøysund, Grong,Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Frosta, Inderøy og Levanger, deler av Steinkjer ogVerdal, Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord.
  • TrønderTaxi har vunnet fire kontakter og skal tilby fleksibel transport i Meråker, Selbu, Tydal, Stjørdal,Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu.
  • Vy Buss skal drifte fleksibel transport tilpasset by på Steinkjer og Verdal, som er en ny og brukertilpasset måte å tilby transport til innbyggerne på, og som kommer i tillegg til rutegående tilbudmed buss. Vy Buss vant også kontraktene i Holtålen, Namsos og Flatanger i tillegg til to pilotprosjekterfor fleksibel transport i Røros og Overhalla, der målet er å utvikle framtidas mobilitetstilbud i distriktene, og service og tilbringertransport i områdene rundt disse pilotområdene.

Tilbudet starter opp 7. august 2021.