NAMSOS: Kommunestyret i Namsos vedtok i 2020 å opprette to næringsfond. Ett ordinært kommunalt næringsfond og ett covid -19-fond med kommunal tildeling. For 2020 og 2021 ble det bevilget i alt fem millioner kroner til det kommunale næringsfondet og 500.000 kroner til det kommunale covid-19 fondet.

Fra næringsfondet ble tildelt til sammen 3.127.950 kroner fordelt på elleve søkere, mens fra covid-19 fondet ble det ikke tildelt penger.

Grunnen til at det kommunale covid-19 fondet ble stående urørt var at Namsos kommune mottok 1,82 millioner kroner fra Trøndelag fylkeskommune til kommunalt næringsfond rettet mot covid-19 tiltak. Og søknadene om kommunal covid-19 relatert støtte, kvalifiserte til støtte fra de fylkeskommunale midlene.

Midlene fra fylket var øremerket bedriftsrettet støtte og andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Av bevilginga på 1,82 millioner kroner fra Trøndelag fylkeskommune, ble 615.000 kroner fordelt på til sammen åtte søkere. Ved årsskiftet var det fra fondene delt ut i alt 3,75 millioner kroner, og innestående i fondene var 3,58 millioner kroner.

For 2021 er kommunalt næringsfond 2,5 millioner kroner. Det samme beløpet er satt av i økonomiplanen for årene 2022-2024. I tillegg har kommunen for 2021 fått 1,39 millioner kroner i kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Kommunalt næringsfond:

 • 52.000 kroner - prosjektmidler utendørs areal Fru L (Jøa).
 • 50.000 kroner - trainee prosjekt, øke innsatsen for å innhente mer kompetanse Inam as (Namsos).
 • 810.250 kroner - oppgradering og utvidelse av Smines båthavn, Smines båtforening
 • 68.800 kroner - fra nettbutikk til fysisk konsept med fokus på bærekraft, gjenbruk og miljø. Laurbærbarn as (Namsos).
 • 52.000 kroner - oppstart arabisk butikk i Namsos Akroum handel (Namsos).
 • 130.000 kroner - Lund rorbuer og overnatting - forprosjekt Andvari as (Lund).
 • 114.400 kroner - tilskudd til etablering av butikk Gaea by M&H AS (Namsos).
 • 855.000 kroner - tilskudd til utbygging av vannverk Hov Brakstad vannverk
 • 55.500 kroner - privat logoped i Namsos. Laila Elverum, Logoped MNLL (Namsos)
 • 440.000 kroner - dagligvarebutikk Statland, Gunhild Angen (Statland)
 • 500.000 kroner - etablering av nye aktivitetstilbud i Namsos (Namsos aktivitetspark) Bjarne Falch Skaret (Namsos).

Covid-19 fond - fylkeskommunen:

 • 21.700 kroner - støtte om digitaliseringsløft, Mettes Aktivitet og Besøkstjeneste.
 • 124.100 kroner - mobilt show med bilde, bakprojektor, laser og reklame i kombinasjon med lyd, Roger Skar.
 • 140.000 kroner - utvikling TV-serie Kveli, Rånes, Bremseth as.
 • 20.000 kroner - bygging av trapp i byfjellet Klompen, Hans Kjetil Andreassen.
 • 100.000 kroner - støtte til gjennomføring av Næringskonferansen 2020, Namsos næringsforening arrangement as.
 • 93.400 kroner - utvikle produksjon og salg/utleie av telt, Seglloftet AS.
 • 100.000 kroner - utvikling og prøveproduksjon av M2Amp1AudioMaster, Arnstein Fossvik.
 • 16.000 kroner - byutvikling, sosialt samlingspunkt Scandic Rock City.