(Trønderdebatt)

AtB innfører AutoPass ferjekort på fylkesvegferjene i Trøndelag fra nyttår. AutoPass-ordninga, som er vedtatt av Erna Solbergs regjering, har møtt stor motstand langs kysten. Anklagene er at det er et svært urettferdig og usosialt betalingssystem pga. høy forskuddsinnbetaling. En fastboende innbygger med jobb på Jøa, eller en pensjonist, som tar ferja tur-retur en gang i uka, forskuddsbetaler ett års forbruk med minimumsbeløpet på kr. 3.600. Hvis vedkommende har elbil blir det 2 års forskuddsbetaling.

Både Ap, SV og SP har foreslått vesentlig lavere forskuddsinnbetaling på AutoPass ferjekort, men fikk ikke flertall for dette i Stortinget. Men vår nasjonalforsamling samlet seg om følgende vedtak 7. desember i år: «Stortinget ber regjeringen vurdere lavere forskuddsbeløp for AutoPass for ferge, og at det blir vurdert for alle taksgrupper». Det gir håp om at den urettferdige høye forskuddsinnbetalinga på AutoPass ferjekort blir endret etter hvert.

Men akkurat nå er det liten trøst for alle øyboere i Trøndelag som har måttet punge ut med minimum kr. 3.600 for å få rabatt på ferja fra nyttår.

Det er grunn til å spørre om det var riktig av AtB å innføre dette urettferdige og usosiale AutoPass ferjekortet fra nyttår, når motstanden i Kyst-Norge er så stor, og når Stortinget nå ber regjeringa om å vurdere lavere forskuddsbeløp?