Jeg går på samlingsbasert lærerutdanning i Levanger, en utdanning som passer dem som ikke har en A4-tilværelse. En dag ble de som hadde egne barn bedt om å rekke opp hånda. Omtrent halvparten av kvinnene rakk opp hånda, og gjennom året har det blitt flere mødre.

Som en av fire gutter i klassen har jeg blitt utsatt for mange samtaler om fødsler, søvnløse netter og oppdragelse, som i for seg kan være interessant, selv om det enda ikke er relevant for meg. Det som likevel slår meg, er den økonomiske usikkerheten det å få barn gir mine medstudenter.

Konsekvensene av å få et barn påvirker utdanningsløpet, og må koordineres med skolen. Den økonomiske siden må avklares med Nav og Lånekassen. Og hva gjør du når du er flere måneder på vei, før du innser at du går glipp av flere hundre tusen, fordi du ikke er i jobb når barnet blir født.

Slik systemet er i dag, er det umulig, om ikke svært ugunstig å få barn før man har vært innom arbeidslivet. Vi i KrF mener at dette ikke gir foreldre og familier den friheten de trenger. Friheten til å få barn når man vil.

Norge har en negativ fødselsrate, og da må vi legge bedre til rette for unge foreldre, slik at det å få barn ikke blir en ulempe. Vi må lage et system som passer familiene, ikke familier som skal passe systemet. KrFs landsmøte vedtok derfor å utrede hvordan vi kan legge bedre til rette for å få barn tidligere, slik at det også blir lettere å være studentforeldre.

Allerede nå ønsker vi å øke støtten til de som ikke har vært i jobb før fødselen, øke barnetrygden og ha en fleksibel kontantstøtteordning vil vi gjøre det enklere å få barn mens man enda studerer.

Slik det ser ut nå er KrF alene om å ønske en politikk som styrker familiene, fremfor å styre dem.