Namdalsavisa hadde en informativ artikkel skrevet av Mats Ivar Sandmo, fredag 22. oktober.

Artikkelen omhandlet smådyr (gnagere) som trekker innomhus og gjør store skader når kulda setter inn.

Selv er vi plaget av et annet dyr som har inntatt vår hage på nattetid. Kjennetegnet er huller i plena. Det er tydelig at grevlingen har funnet veien til Bangsund. På Google finner vi på nettet utfyllende beskrivelser om dette mårdyret som finnes helt opp til Namdalen på vei nordover.

En venn av meg fortalte at han for en uke siden, etter mørkets frembrudd hadde kjørt på en grevling på Klinga. Sammenstøtet var så kraftig at grevlingen døde av skadene. Han kontaktet politiet, som henviste til viltnemnda. Det viste seg at vakthavende bodde på Salsnes. Mens han konfererte med vedkommende, stoppet en bil, og en ungdom spurte om det var han som hadde kjørt på grevlingen, noe han bekreftet. Ungdommen tilbød seg å bære grevlingen opp i skogen. Det ble en fin løsning både for min venn og mannen fra viltnemnda som slapp å kjøre den lange turen fra Salsnes.

Jeg har blitt fortalt at det er observert grevling også i Kleppen og i Hestmarka. Hos oss gjorde den ingen annen skade enn huller i plena, og dårlig nattesøvn. Det ble et underlig leven da grevlingen og naboenes katter tørnet sammen. Naboenes katter bruker vår eiendom til toalett, noe vi liker dårlig. Men vi liker heller ikke at grevlingen skal finne seg vinterhi her lokalt. Nå har jeg de tre siste netter våknet av den lokale krigen mellom grevling og katter.

På Google finner vi mange opplysninger om grevlingens levesett og vaner. Den kan bli opp til 20 kg, og 15 år. Den ligger i hi om vinteren, og sover for det meste. Den er altetende, men lever for det meste av insekter, fugleegg, mark og smådyr. Den er et fredelig dyr som skyr mennesker. Hvis den gjør skade på hage og eiendom kan den jaktes på. Det er tillatt å bruke feller eller, bur og andre humane jaktmetoder. Men skulle en komme i skade for å fange katter med de samme metoder, er det ikke tillatt. Katter er totalfredet til tross for at de bruker naboenes hager til toalett. Men både katter og grevling lager mye leven og burde være uønsket i tettbebyggelsen.